ورزش دوچرخه چالش Game


Loading...
Like219 Dislike63

ورزش دوچرخه چالش Description

Rating:   77.66% with 282 votes
ورزش دوچرخه چالش - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

نگاهی به چالش Sportsbike، نژاد دوچرخه ورزشی خود را از طریق شهرستان، به کویر، جای دور افتاده، کوه ها و دریاچه نمک. کنترل: استفاده از کلید های مکان نما و یا AWSD برای هدایت و تسریع / ترمز. پر توربو متر خود را با خراش دادن و زانو های خود را بر روی زمین در نوبه خود کامل. سپس دکمه X یا N به استفاده از توربو.

Share your ورزش دوچرخه چالش tips and tricks!