سفینه فضایی دیوانگی پارکینگ Game


Loading...
Like11 Dislike3

سفینه فضایی دیوانگی پارکینگ Description

Rating:   78.57% with 14 votes
سفینه فضایی دیوانگی پارکینگ - Other Games - بازی های ماشین

دیوانگی پارکینگ سفینه فضایی بازی پارکینگ است. بهبود مهارت های رانندگی خود را و ببینید که چقدر خوب شما در حال رانندگی سفینه های مختلف در 10 سطح شدید بازی را ارائه کرده است. بازی برای بازی استفاده از کلید های arrow به رانندگی و نوار فضا برای ترمز سفینه فضایی و آن را اسلاید. 3 سفینه های مختلف، درایو هر یک و ببینید که کدام یک از شما می خواهم کلید better.Arrow به درایو و فضا ترمز وجود دارد

Share your سفینه فضایی دیوانگی پارکینگ tips and tricks!