پارکینگ فضایی Game


Loading...
Like5 Dislike1

پارکینگ فضایی Description

Rating:   83.33% with 6 votes
پارکینگ فضایی - Other Games - بازی های ماشین

پارکینگ فضایی یک بازی مهارت رانندگی خنک است. استفاده از مهارت های رانندگی خود را به مانور در اطراف البته فضای مانع. به تصویب سطح و حرکت بر روی شما بسیار حرکت سفینه فضایی خود را از آغاز دوره به نقطه پارکینگ سبز. بازی را از طریق 15 ماموریت کنید و سعی کنید به پارک تا به همان سرعتی که شما می توانید. سازمان دیده بان برای سیارک حرکت به جلو - تا فلش حرکت به عقب - پایین فلش روشن چپ - فلش سمت چپ به نوبه خود حق - فلش سمت راست

Share your پارکینگ فضایی tips and tricks!