فضای ماه مریخ نورد پارکینگ Game


Loading...
Like30 Dislike18

فضای ماه مریخ نورد پارکینگ Description

Rating:   62.5% with 48 votes
فضای ماه مریخ نورد پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ماه آماده است را برای شما به نهایت آن را به طور کامل کشف. اما در تکنولوژی امروز 'ها لازم نیست به فضانورد و سفر تا کنون، شما فقط نیاز به تجربه در رباتیک بنابراین شما می توانید یک کاوشگر کنترل و به درستی هدایت آن را از دور. مطمئن شوید که شما دون 'تی سقوط آن و به شما که هر ماموریت شما کامل قبل از زمان اجرا می شود. شما را به انواع مریخ نورد هر دو در آینده هفت رنگ فوق العاده و بیست و چهار سطح باور نکردنی برای شما برای لذت بردن است. دارای زمان عالی بازی فضایی ماه مریخ نورد پارکینگ! استفاده از کلید های arrow به خود درایو و نوار فضا خود را به ترمز.

Share your فضای ماه مریخ نورد پارکینگ tips and tricks!