پارکینگ فضایی جرثقیل Game


Loading...
Like3 Dislike3

پارکینگ فضایی جرثقیل Description

Rating:   50% with 6 votes
پارکینگ فضایی جرثقیل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما در راه خود را به برخی از سیارات خارجی در یک سیستم خورشیدی جدید هستند و شما مجبور به استفاده از جرثقیل شما را انتخاب کنید تا نمونه. همیشه وقت خود را تماشا و تکمیل ماموریت خود را قبل از آن اجرا می شود و مراقب باشید به سقوط نیست، یا شما ممکن است وسیله نقلیه خود را از بین ببرد. پس از جمع آوری اقلام، شما باید آنها را مرتب در قالب خاص در یک مینی بازی بسیار سرگرم کننده است. این نیز شانس خود را برای گرفتن امتیاز بیشتر برای نمره خود را. آیا زمان فوق العاده!

Share your پارکینگ فضایی جرثقیل tips and tricks!