Snowland پارکینگ Game


Loading...
Like5 Dislike3

Snowland پارکینگ Description

Rating:   62.5% with 8 votes
Snowland پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک کامیون خود را در نقطه مشخص شده بدون قرار دادن هر گونه موانع است. این بازی دارای 10 سطح چالش انگیز است که مهارت های پارکینگ خود را تست کنید. استفاده از کلید های arrow به رانندگی کامیون. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your Snowland پارکینگ tips and tricks!