برف کامیون Game


Loading...
Like9 Dislike7

برف کامیون Description

Rating:   56.25% with 16 votes
برف کامیون - Other Games - بازی های ماشین

در زمین های ناهموار، برف، تنها یک کامیون واقعا می تواند حرکت بدون هیچ مشکلی، برف کامیون! با استفاده از صفحه کلید خود را، مطمئن شوید که کامیون می تواند از آغاز تا پایان در به عنوان زمان کمی که ممکن است دریافت کنید. سازمان دیده بان برای پشته، به عنوان سرعت بیش از حد باعث می شود که کامیون به نوک یا سقوط و شما خواهید از شانس اجرا !؟ کنترل کامیون - WASD یا کلیدهای پیکان

Share your برف کامیون tips and tricks!