برف کامیون 2 Game

Like9 Dislike5

برف کامیون 2 Description

Rating:   64.29% with 14 votes
برف کامیون 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

صعود تپه، مقاومت در برابر باد! سازمان دیده بان برای بهمن، پل که شکستن و یخ پاره ها غول پیکر، تکه های یخ و دیگر موانع منجمد وحشتناک پیکان پد و یا W، A، S، D:! سرعت، تعادل و متوقف شود.

Share your برف کامیون 2 tips and tricks!