برف دب اکبر پارکینگ Game


Loading...
Like15 Dislike6

برف دب اکبر پارکینگ Description

Rating:   71.43% with 21 votes
برف دب اکبر پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نمایش مهارت های خود را به عنوان یک راننده توسط فرمان یک کامیون بزرگ برف و فشار برف از راه خود را، بنابراین شما می توانید به فضای پارکینگ خود را دریافت کنید. بسیار مراقب باشید هر چند، به دلیل است یخ در جاده وجود دارد و شما ممکن است کامیون خود را از بین ببرد اگر شما سقوط بیش از حد در آن است. در هر سطح وجود خواهد داشت فضاهای پارکینگ تر و چالش های جدید. شما باید برای تکمیل هشت سطح شدید قبل از زمان اجرا می شود به منظور پیروزی در این بازی است. دارای زمان بسیار جذاب بازی برف دب اکبر پارکینگ! کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your برف دب اکبر پارکینگ tips and tricks!