برف برف پاک کن بازی Game


Loading...
Like4 Dislike1

برف برف پاک کن بازی Description

Rating:   80% with 5 votes
برف برف پاک کن بازی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نفرت پارو برف؟ صبر کنید تا وقتی شما پشت فرمان این ماشین بسیار جذاب را دریافت کنید. این خواهید ذهن خود را تغییر دهید کلید های arrow - حرکت می کند. R - راه اندازی مجدد سطح بدون قرار دادن هر گونه اتومبیل، فشار همه از برف بر روی مربع سبز. هر چه سریعتر شما بروید، بالاتر نمره خود را. بین سطوح، ارتقا دهید.

Share your برف برف پاک کن بازی tips and tricks!