برف پاییز نژاد Game


Loading...
Like5 Dislike0

برف پاییز نژاد Description

Rating:   100% with 5 votes
برف پاییز نژاد - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

زمستان است. بچه های ناز و جو در زمان دوچرخه خود را و شروع به مسابقه همراه با آهنگ های یخی در سقوط برف. کمک به آنها برای تکمیل نژاد. بازی دارای دو حالت، حالت مانع از و حالت مسابقه. شما می توانید هر یک از آنها را انتخاب کنید و بازی همراه با دوچرخه به روز رسانی و دریافت پول برای خرید و ارتقاء دوچرخه نیز هست. کنترل: کلید های arrow به سوار.

Share your برف پاییز نژاد tips and tricks!