اسلش زامبی داد و بیداد 2 Game


Loading...
Like18 Dislike5

اسلش زامبی داد و بیداد 2 Description

Rating:   78.26% with 23 votes
اسلش زامبی داد و بیداد 2 - Other Games - بازی های ماشین

در سال 2018، انبوهی از زامبی سراسر جهان است. این به تنهایی با مخزن شما و به دور از پایه خود را، از بین بردن همه! کنترل: NUM 1-6 به تغییر سلاح، موس را به ساقه.

Share your اسلش زامبی داد و بیداد 2 tips and tricks!