رانش اسلم Game

Like10 Dislike2

رانش اسلم Description

Rating:   83.33% with 12 votes
رانش اسلم - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شما فقط از زندان فرار کرد و پلیس پس از شما. درایو به همان سرعتی و دیوانه که ممکن است به آنها فرار! استفاده از کلید های arrow و یا WASD به درایو آمبولانس شما را در فرار کردند.

Share your رانش اسلم tips and tricks!