ماهر پارکر Game

Like0 Dislike0

ماهر پارکر Description

ماهر پارکر - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما 60 ثانیه به پارک اتومبیل خود را کاملا به حافظه پارکینگ. استفاده از فلش به حرکت رو به جلو، از فلش پایین برای حرکت در جهت عکس، و حق / فلش سمت چپ به هدایت.

Share your ماهر پارکر tips and tricks!