ماهر پارکر Game


Loading...
Like1 Dislike0

ماهر پارکر Description

Rating:   100% with 1 votes
ماهر پارکر - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما 60 ثانیه به پارک اتومبیل خود را کاملا به حافظه پارکینگ. استفاده از فلش به حرکت رو به جلو، از فلش پایین برای حرکت در جهت عکس، و حق / فلش سمت چپ به هدایت.

Share your ماهر پارکر tips and tricks!