سفر سایه جاده Game


Loading...
Like19 Dislike10

سفر سایه جاده Description

Rating:   65.52% with 29 votes
سفر سایه جاده - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

برای سال های بسیاری از این جهان تاریک بود و در شر از دست داد. در حال حاضر شما دوباره 'در برزخ را از دست داده و شما نیاز به پیدا کردن یک راه برای شکستن ترس و فرار از این محل. کامل تمام 12 سطح از ماجرا ها و فرار از این محل. به عنوان تنها بازمانده از جنگ هسته ای، شما باید در سفر شوم سوار شو به تصویب جاده سایه. موفق باشید! کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your سفر سایه جاده tips and tricks!