نیمه کامیون پارکینگ Game


Loading...
Like23 Dislike6

نیمه کامیون پارکینگ Description

Rating:   79.31% with 29 votes
نیمه کامیون پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نگاهی کنترل از جامه بزرگ و استاد مهارت های رانندگی کامیون خود را با تکمیل هر سطح از نیمه کامیون پارکینگ. هر سطح یک دوره جدید به سبک پارکینگ با موانع، مانند جعبه، کامیون های حمل و سایر وسایل نقلیه است. تعیین محل خاکستری تعیین نقطه پارکینگ و راه خود را به آن. مراقب باشید به سقوط نمی باشید. هر زمانی که شما انجام سلامتی شما باعث آلوده شدن، و زمانی که آن را

Share your نیمه کامیون پارکینگ tips and tricks!