هیولا دریای جرثقیل پارکینگ Game


Loading...
Like2 Dislike1

هیولا دریای جرثقیل پارکینگ Description

Rating:   66.67% with 3 votes
هیولا دریای جرثقیل پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

هیولا دریا را شروع کرده اند به خارج از آب آمده و حمله به زمین است. شما باید از یک برای نجات شهرستان و پرتاب آنها را پشت در و شما می توانید این کار را با یک جرثقیل انجام دهد. شما باید به رانندگی و پارک به درستی آن، بدون توفنده آن، پیدا کردن هیولا دریا، انتخاب کنید آنها را و پرتاب آنها را در آب به عنوان آنجا که می توانید. شما باید برای انجام این همه قبل از زمان اجرا می شود. همانطور که شما در بازی پیشرفت سطح تبدیل خواهد شد بیشتر به چالش کشیدن. یک انفجار!

Share your هیولا دریای جرثقیل پارکینگ tips and tricks!