اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ Game

Like39 Dislike19

اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ Description

Rating:   67.24% with 58 votes
اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شنیدن بوق؟ این ها 'زمان به رانندگی اتوبوس مدرسه در اطراف شهرستان به عنوان راننده اتوبوس مدرسه. در این بازی شما خواهد بود که راننده یک اتوبوس مدرسه زرد بزرگ و وظیفه شما خواهد بود رانندگی و پارک با خیال راحت در پارکینگ نشان داد. موفق باشی و خوش بگذره! کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ tips and tricks!