اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ 2 Game


Loading...
Like141 Dislike44

اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ 2 Description

Rating:   76.22% with 185 votes
اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

اثبات مهارت رانندگی خود را در پشت چرخ یک اتوبوس زرد و سعی کنید به آن را پارک در خیابان های شلوغ از town.There خود بسیاری از رانندگان عصبانی و مکان های کوچک شما باید پارک هستند، و این پایان سخت و حتی غیر ممکن است. اثبات خود و بهبود مهارت های رانندگی خود را به بهترین راننده اتوبوس آنلاین. کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و فضای مطبوعات به ترمز دستی اتوبوس و آن را حرکت دهید.

Share your اتوبوس مدرسه دیوانگی پارکینگ 2 tips and tricks!