پارکینگ کامیون سانتا 2 Game


Loading...
Like4 Dislike0

پارکینگ کامیون سانتا 2 Description

Rating:   100% with 4 votes
پارکینگ کامیون سانتا 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سعی کنید مهارت های پارکینگ خود را با کمک به سانتا پارک کامیون خود را با جمع آوری جعبه هدیه. در امتداد جاده قرار می گیرد. جلوگیری از توفنده به دیوار و تقسیم در جاده ها است. رانندگی مبارک!

Share your پارکینگ کامیون سانتا 2 tips and tricks!