بابا نوئل صرفه جویی در کریسمس Game


Loading...
Like25 Dislike9

بابا نوئل صرفه جویی در کریسمس Description

Rating:   73.53% with 34 votes
بابا نوئل صرفه جویی در کریسمس - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در راه خود را به خانه های کودکان ، بابا نوئل از دست داده برخی از هدیه از sleigh.Now خود محدود است به عقب برگردید و انتخاب کنید تا هدیه با توجه car.Pay تبدیل خود ، سرعت تدریج افزایش می یابد و شما باید جلوگیری از اتومبیل که قرار است به شما . کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی ماشین در ترافیک و کمک به سانتا بازیابی به عنوان بسیاری از هدیه شما می توانید .

Share your بابا نوئل صرفه جویی در کریسمس tips and tricks!