ساهین پارک و همکاران Game


Loading...
Like95 Dislike33

ساهین پارک و همکاران Description

Rating:   74.22% with 128 votes
ساهین پارک و همکاران - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نشان دادن مهارت های پارکینگ خود را در یک بازی سرد و چالش برانگیز است که ما برای همه شما ساخته شد! رانندگی تراکتور و پارک آن را کاملا در جای مناسب! آیا از موانع در راه خود را از ضربه نیست و یا شما زندگی از دست بدهند! هنگامی که شما از زندگی هستند، این بازی است! این بازی دارای ده سطح. برای برنده شدن یک سطح و به یک جدید، شما باید تراکتور در مدت زمان داده شده پارک! موفق باشید!

Share your ساهین پارک و همکاران tips and tricks!