صحرای بزرگ آفریقا دوچرخهسواری Game


Loading...
Like5 Dislike2

صحرای بزرگ آفریقا دوچرخهسواری Description

Rating:   71.43% with 7 votes
صحرای بزرگ آفریقا دوچرخهسواری - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

سوار دوچرخه خود را بر روی تپه های شن و ماسه و سنگ از بیابان! اثبات مهارت خود را با به پایان رساندن به سرعت و بدون افتادن. استفاده از کلید های arrow به درایو و تعادل می باشد.

Share your صحرای بزرگ آفریقا دوچرخهسواری tips and tricks!