کامیون روسیه Game


Loading...
Like127 Dislike44

کامیون روسیه Description

Rating:   74.27% with 171 votes
کامیون روسیه - Other Games - بازی های ماشین

بار کردن محموله خود را در آغاز هر سطح، سپس به آرامی به سوی پایان رانندگی به ارائه تمام محصولات در کامیون خود را. اگر شما به بسیاری از محموله گرانبها از دست دادن و سپس شما نیاز به راه اندازی مجدد از ابتدا. می تواند به شما کنترل کامیون خود را در دیوانه، جاده روسیه بسیار پر از تپه در سمت کشور و تکمیل ماموریت خود را؟ کلید های arrow به رانندگی

Share your کامیون روسیه tips and tricks!