راش Game

Like17 Dislike10

راش Description

Rating:   62.96% with 27 votes
راش - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

دریافت به ماشین سرد خود را و شروع به یک مسابقه در خیابان های توکیو است. شما باید برای برنده شدن. حدود سه دور خواهد شد و هر بار وجود دارد. نیز وجود داشته باشد گرافیک واقعا 3D باشد.

Share your راش tips and tricks!