راش نجات N Game

Like23 Dislike3

راش نجات N Description

Rating:   88.46% with 26 votes
راش نجات N - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

این موتور آتش را به عجله و نجات مردم از آتش سوزی در ساختمان. کمک به آن برای رسیدن به محل به همان سرعتی که شما می توانید. فاصله از وسایل نقلیه دیگر نگه دارید یا شما بازی از دست بدهند. استفاده از صفحه کلید به تداخل می کنند.

Share your راش نجات N tips and tricks!