راش نجات N Game

Like24 Dislike3

راش نجات N Description

Rating:   88.89% with 27 votes
راش نجات N - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

این موتور آتش را به عجله و نجات مردم از آتش سوزی در ساختمان. کمک به آن برای رسیدن به محل به همان سرعتی که شما می توانید. فاصله از وسایل نقلیه دیگر نگه دارید یا شما بازی از دست بدهند. استفاده از صفحه کلید به تداخل می کنند.

Share your راش نجات N tips and tricks!