مسابقه روستایی Game


Loading...
Like13 Dislike6

مسابقه روستایی Description

Rating:   68.42% with 19 votes
مسابقه روستایی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

funnest بازی مسابقه در اطراف. هدف از این بازی این است که مسابقه ماشین خود را از طریق 8 دور به همان سرعتی که شما می توانید و پایان هر آهنگ به عنوان برنده به منظور پیشبرد به دور بعد. فقط دون 'تی آمار دیوار هر آنچه شما انجام دهید، و یا دیگر اتومبیل های مسابقه را به شما منتقل، و شما ' شما باید درایو به همان سرعتی که شما می توانید به عقب.؟ در اطراف درایو = استفاده از کلیدهای؟ توربو = کلیدی استفاده از SHIFT

Share your مسابقه روستایی tips and tricks!