مسیر Z Game

Like14 Dislike6

مسیر Z Description

Rating:   70% with 20 votes
مسیر Z - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

اتومبیل های سریع، انبوهی از زامبی، اسلحه سنگین! درایو برای زنده ماندن! داش از طریق صدها نفر از زامبی در جستجوی سوخت و زره پوش. تا چه حد می تواند آن را به شما را بدون مخرب سوار خود را؟

Share your مسیر Z tips and tricks!