پشت بام جنون پارکینگ Game


Loading...
Like0 Dislike0

پشت بام جنون پارکینگ Description

پشت بام جنون پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این امر نه تنها یک بازی پارکینگ بزرگ است، اما آن را نیز شامل یک مینی بازی بسیار سرگرم کننده! وظیفه شما این است به پارک اتومبیل خود را در بالای یک ساختمان و منتظر یک هواپیما به نظر می رسد. تعداد در صفحه نمایش شما ظاهر می شود و شما باید به نوع آنها واقعا سریع و صحیح می باشد. برای هر عدد صحیح که شما نوع، هواپیما خواهد رها کردن یک بسته. سپس شما می توانید تمام بسته های جمع آوری و درایو کردن ساختمان. یک انفجار!

Share your پشت بام جنون پارکینگ tips and tricks!