راش جاده Game

Like18 Dislike5

راش جاده Description

Rating:   78.26% with 23 votes
راش جاده - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

دریافت در بزرگراه ها و نابود کردن مخالفان خود را! جمع آوری سکه ها و کیت های بهداشتی و شارژ سلامت خود را با Z. هدایت خودرو با کلیدهای جهت دار و ضربه X برای به دست آوردن یک افزایش سرعت با فشار دادن.

Share your راش جاده tips and tricks!