جاده مردگان Game


Loading...
Like35 Dislike9

جاده مردگان Description

Rating:   79.55% with 44 votes
جاده مردگان - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

فرار از شهرستان قرنطینه شده توسط رانندگی را از طریق بزرگراه پر از ارواح گرسنه، قتل عام و هرج و مرج در حالی که نظامی تلاش می کند تا شما را متوقف کند!

Share your جاده مردگان tips and tricks!