جاده مردگان Game

Like35 Dislike8

جاده مردگان Description

Rating:   81.4% with 43 votes
جاده مردگان - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

فرار از شهرستان قرنطینه شده توسط رانندگی را از طریق بزرگراه پر از ارواح گرسنه، قتل عام و هرج و مرج در حالی که نظامی تلاش می کند تا شما را متوقف کند!

Share your جاده مردگان tips and tricks!