جاده از خشم 2: بلیزارد هسته ای Game

Like9 Dislike2

جاده از خشم 2: بلیزارد هسته ای Description

Rating:   81.82% with 11 votes
جاده از خشم 2: بلیزارد هسته ای - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

جاده حتی danbgerous تر این زمان در اطراف است. پس از تقسیم راه با تیم در حال اجرا خود را کول خود بازگشت در جاده از خشم در حال اجرا از بلیزارد هسته ای پیدا کرده بود. این بار او می تواند کمک به خودی خود جلب نمی کند، او به آن درآمد. به عنوان او را از طریق موانع دشمن را می شکند او را دیگر جنگجو جاده مانند او کمک خواهد کرد که فرار از جاده از خشم او ملاقات کند. بسیاری از دشمنان جدید و ارتقاء را به به جنگ وجود دارد.

Share your جاده از خشم 2: بلیزارد هسته ای tips and tricks!