غنی پارکینگ ماشین Game


Loading...
Like8 Dislike5

غنی پارکینگ ماشین Description

Rating:   61.54% with 13 votes
غنی پارکینگ ماشین - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نگاهی به برخی از زمان و تجربه زندگی از غنی و ثروتمند در این بازی پارکینگ هیجان انگیز! هیچ مردی ثروتمند کامل است بدون یک ماشین لوکس، بنابراین آزمایش آن توسط رانندگی و پارکینگ آن را در دوازده سطح شدید. اطمینان حاصل کنید که شما آن را در برابر anythumb سقوط نمی کند چرا که این امر می تواند شرم به آسیب مانند یک وسیله نقلیه زیبا. تست سرعت خود را با تکمیل ماموریت پارکینگ خود را قبل از زمان اجرا می شود. آیا زمان فوق العاده بازی این بازی!

Share your غنی پارکینگ ماشین tips and tricks!