مسابقه تبادل نظر Game


Loading...
Like3058 Dislike832

مسابقه تبادل نظر Description

Rating:   78.61% with 3890 votes
مسابقه تبادل نظر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه حواس پرت به سبک بازی مسابقه با مانع شگفت انگیز، ماموریت های خنک و اتومبیل های AI دیوانه. مسابقه 12 وسایل نقلیه مختلف در سراسر 18 سطح چالش انگیز این برنامه شامل 6 محیط های بصری خیره کننده. W یا کلید UP فلش برای سرعت بخشیدن به. S یا پایین کلید فلش برای ترمز کردن و معکوس. و یا LEFT ARROW به تعادل خودرو و پریفورم به عقب flips و از wheelies بازگشت. D یا RIGHT ARROW به تعادل خودرو و پریفورم پایین بپرد جلو و از wheelies جلو. X و یا فاصله به پرش را بیش از موانع ماشین.

Share your مسابقه تبادل نظر tips and tricks!