پارکینگ Redneck کامیون Game


Loading...
Like15 Dislike2

پارکینگ Redneck کامیون Description

Rating:   88.24% with 17 votes
پارکینگ Redneck کامیون - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

کار شما این است به پارک Redneck 'ها کامیون. نه یک کار آسان برای شما، پارکینگ، مقدار زیادی ظروف سرباز یا مسافر، و سایر وسایل نقلیه وجود دارد که توسط صاحبان در وسط جاده سمت چپ، البته. نه تنها این، موانع و جعبهها ماندن در بین شما و جایی که شما 'قرار دوباره به پارک. محل مشخص شده است، اما پارکینگ دقیق ضروری است، در غیر این صورت شما می توانید ' تی تکمیل سطح و رسیدن به آینده one.Use کلید های WASD و یا Arrow به حرکت و مطبوعات بار فضایی زمانی که شما نیاز به استفاده از ترمز.

Share your پارکینگ Redneck کامیون tips and tricks!