درایور قرمز 5 Game


Loading...
Like112 Dislike28

درایور قرمز 5 Description

Rating:   80% with 140 votes
درایور قرمز 5 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

درایور قرمز پشت، درایو را در 3D زیبا، شهرستانها بر اساس زندگی واقعی، در حالی که تکمیل رویدادهای مختلف مسابقه ... 13 حالت بازی، 72 ماموریت و 4 شهرستانها به اکتشاف. رانندگی خطرناک، انجام stunts، slaloms، نتواند در نزدیکی، نژاد، وسایل نقلیه تصادف و خیلی بیشتر در این عمل بسته بندی شده از عاقبت درایور قرمز انجام دهد. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your درایور قرمز 5 tips and tricks!