خشم کامیون واقعی Game


Loading...
Like96 Dislike42

خشم کامیون واقعی Description

Rating:   69.57% with 138 votes
خشم کامیون واقعی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در حال راننده کامیون واقعا می تواند درد. فرمان بزرگ از طریق هیولا پارکینگ تنگ خود را هر چقدر هم که تجربه شما واقعا سخت است. خوشبختانه یک راه برای زندگی خود را آسان تر وجود دارد. چگونه در مورد مسلسل و راکت انداز؟ آیا که همه چیز را ساده تر؟ خب سعی کنید از ترکیب در این بازی پارکینگ کامیون نهایی. یافتن راه خود را به نقطه پارکینگ و دان 'تی دریغ به استفاده از همه چیز به شما کردم و روشن در راه است.

Share your خشم کامیون واقعی tips and tricks!