پارکینگ تصادفی Game


Loading...
Like5 Dislike1

پارکینگ تصادفی Description

Rating:   83.33% with 6 votes
پارکینگ تصادفی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

من می دانم که شما یک راننده خوب است، اما زمانی که ماشین می رود دیوانه و تمام کنترل های از تعویض هر 30 ثانیه، آیا شما فکر می کنم شما می توانید آن را اداره کند؟ آزمون مهارت های خود در این بازی پارکینگ ماشین به چالش کشیدن.

Share your پارکینگ تصادفی tips and tricks!