اردوگاه 4 Game


Loading...
Like38 Dislike13

اردوگاه 4 Description

Rating:   74.51% with 51 votes
اردوگاه 4 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه نسخه ی نمایشی غنی برای نشان دادن ویژگی های ماشین بزرگ، ساخته شده در 3D افسانه. سعی کنید آن را، رانندگی در اطراف و مطمئن شوید که شما تست اتومبیل های مختلف است. بازی در داخل برای توضیحات مفصل کلید و کنترل را مشاهده کنید. آن لذت ببرید! استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your اردوگاه 4 tips and tricks!