اردوگاه 2 Game

Like29 Dislike8

اردوگاه 2 Description

Rating:   78.38% with 37 votes
اردوگاه 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه با زمان در این بازی رانندگی تجمع با برخی از گرافیک عالی، و انتخاب از به چالش کشیدن آهنگ را انتخاب کنید. استفاده از کلید های arrow به هدایت، نوبت به ترمز و z به توربو ..

Share your اردوگاه 2 tips and tricks!