پارکینگ داش راه آهن Game


Loading...
Like50 Dislike25

پارکینگ داش راه آهن Description

Rating:   66.67% with 75 votes
پارکینگ داش راه آهن - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

با هم قرار داده مهارت های خود را کنید و سعی کنید به پایان برساند این بازی بسیار جذاب جدید به نام راه آهن داش پارکینگ. شما باید برای پارک اتومبیل خود را در برخی از مناطق پارکینگ شلوغ و همچنین اجتناب از موانع و اتومبیل خود را از ضربه نیست. شما باید مقدار زیادی از توجه زمانی که شما بیش از راه آهن رانندگی چون قطار که اغلب منتقل می کند. این بازی شما ارائه می دهد 53 پارکینگ در 20 سطح شدید. پس از سطح 4، 9 و 14 شما قادر به باز کردن ماشین های دیگر با موتور قوی تر. دنبال فلش و پیدا کردن نقطه پارکینگ است که همچنین نشان می دهد که راه شما باید ماشین خود را پارک. به بهترین راننده های آنلاین و برنده این چالش. خوش بگذره!

Share your پارکینگ داش راه آهن tips and tricks!