راه آهن قطار راش Game


Loading...
Like23 Dislike4

راه آهن قطار راش Description

Rating:   85.19% with 27 votes
راه آهن قطار راش - Other Games - بازی های ماشین

تا کنون فکر چگونه بودن یک مکانیک قطار می مانند؟ انجام بیش از راه آهن در تمام طول روز قطار قدرتمند طولانی هیچ کار آسان است. سنگین لود شده با تعداد زیادی از کالا می تواند آرایش رانندگی مانند یک جانور درد واقعی است. شما خواهید نیاز به تمرکز، مهارت و میل به یک مقدار زیادی از سرگرم کننده! بنابراین حق دور در لوکوموتیو خود را انتخاب و شروع به انجام این قطار بیش از همه کسانی که خطوط راه آهن.

Share your راه آهن قطار راش tips and tricks!