Raceday Game


Loading...
Like3 Dislike1

Raceday Description

Rating:   75% with 4 votes
Raceday - بازی های مسابقه ای - بازی های ماشین

در این بازی شما یک سوارکار اسب دوانی شدن واقعی هستند. آموزش اسب خود را به طوری که او قوی و به اندازه کافی سریع می شود به برنده شدن در مسابقه همراه با شما. برای هر مسابقه شما برنده شوید، شما جام و moneyprize، با این پول شما می توانید از مواد غذایی و ویتامین بهتر برای اسب خود را که می تواند در شما برنده شدن در مسابقه بعدی و همچنین منجر به خرید کنید. پس از هر نژاد شما به دست آورد، شما را وادار به انجام یک مسابقه سخت تر است. پرواز در سراسر جهان و جمع آوری تمام دستورالعمل goblets.No ارائه شده

Share your Raceday tips and tricks!