مسابقه به کشتن Game


Loading...
Like11 Dislike4

مسابقه به کشتن Description

Rating:   73.33% with 15 votes
مسابقه به کشتن - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در مسابقه به کشتن، شما یک راننده ماهر استخدام در آورده به منفجر کردن دشمن 'ها پایه، در این بالا به پایین رانندگی ماجراجویی می باشد. مسابقه برای تنظیم کردن بمب در حالی که اجتناب از تیم SWAT. اجتناب از کشتار مردم در مناطق که در آن افسران پلیس وجود دارد و جمع آوری سکه به عنوان بسیاری که ممکن است! تکمیل ماموریت به حرکت بر روی دیگر شهرها و مناطق !؟ عقب / جلو - بالا / پایین؟ هدایت چپ / راست - چپ / راست

Share your مسابقه به کشتن tips and tricks!