مسابقه و یا می میرند Game


Loading...
Like81 Dislike23

مسابقه و یا می میرند Description

Rating:   77.88% with 104 votes
مسابقه و یا می میرند - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه هر مسابقه خیابانی در شهرستان برای کسب اتومبیل های جدید، مقدار زیادی پول نقد، و upgradesUp / کلید پایین فلش بسیار جذاب - برای سرعت بخشیدن و به شکستن. کلید های چپ / راست فلش - به تعادل می باشد. نوار فضایی - برای استفاده از پاداش. Z - برای استفاده از نیترو.

Share your مسابقه و یا می میرند tips and tricks!