مسابقه درست GC Game


Loading...
Like6 Dislike6

مسابقه درست GC Description

Rating:   50% with 12 votes
مسابقه درست GC - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

می توانید رقابت در این مسابقه سریع ء شما ضرب و شتم؟ سعی کنید برای رسیدن به خط پایان قبل از ماشین شبح و رقابت با بازیکنان در سراسر جهان در لیست نمره بالا جهانی است. کنترل: گاز: تا بریک: فرار از پایین سمت چپ هدایت: چپ هدایت سمت راست: دستورالعمل RightNo ارائه

Share your مسابقه درست GC tips and tricks!