صهردرس نژاد Game


Loading...
Like2 Dislike0

صهردرس نژاد Description

Rating:   100% with 2 votes
صهردرس نژاد - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

در صهردرس نژاد، هدف شما این است برای به دست آوردن عنوان بسیاری از نقاط که شما می توانید توسط ماندگار طولانی ترین! این یک بازی مسابقه ای ساده است، همه شما نیاز به مهارت رانندگی خوب است. شما دان تی 'در واقع نیاز به اول است، شما فقط نیاز به مطمئن شوید که شما را به پاسگاه بعدی قبل از ساعت اجرا می شود! موفق باشید و به پاسگاه !؟ سرعت بخشیدن به = تا کلید فلش؟ هدایت = چپ و کلید پیکان راست؟ ترمز = پایین کلید فلش

Share your صهردرس نژاد tips and tricks!