محاکمه چهار Game

Like9 Dislike12

محاکمه چهار Description

Rating:   42.86% with 21 votes
محاکمه چهار - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

درایو دوچرخه خود را در سراسر زمین به چهار 2D مو بالا بردن در حالی که تلاش برای سقوط نیست. WASD یا کلیدهای پیکان برای حرکت و حفظ سطح چهار خود، فضا به پرش.

Share your محاکمه چهار tips and tricks!