پلیس قطار چیس Game


Loading...
Like42 Dislike7

پلیس قطار چیس Description

Rating:   85.71% with 49 votes
پلیس قطار چیس - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

گرفتن در پشت چرخ از ماشین پلیس خود را کنید و سعی کنید برای گرفتن دزد است که در یک قطار در حال حرکت پنهان است. شما باید به تعقیب قطار و مطمئن شوید که شما در قسمت قبل از دزد می کند می رسند. شما در موازات جاده به راه آهن حرکت می کند و به شما خواهد شد بسیاری از موانع در راه خود را که شما باید برای غلبه بر دیدار خواهد کرد. با استفاده از قدرت NOS خود را هر زمان مورد نیاز و جمع آوری به عنوان سکه های بسیاری که ممکن است برای خرید تمام ارتقاء خنک و در دسترس است. آیا زمان فوق العاده بازی پلیس قطار چیس!

Share your پلیس قطار چیس tips and tricks!