پلیس خشم پارکینگ Game


Loading...
Like29 Dislike15

پلیس خشم پارکینگ Description

Rating:   65.91% with 44 votes
پلیس خشم پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا می توانم شما را بیشتر سرگرم کننده تر از رانندگی یک ماشین پلیس؟ آیا تا به حال در مورد در مورد رانندگی یک ماشین پلیس به طور کامل مجهز و داشتن توانایی برای از بین بردن همه چیز را در راه خود را از فکر می کنم. بنابراین اعلام خطر خود را آغاز و شروع به تیراندازی. رانندگی و پارک اتومبیل خود را در نقطه سمت راست و لازم است تا آن را در زمان، اجازه ندهید که هر چیزی را متوقف به شما تا به استفاده از مسلسل، اره برقی خود را و پرتاب موشک ها را! استفاده از کلید های arrow به هدایت، سرعت بخشیدن و معکوس و فضا برای شکستن.

Share your پلیس خشم پارکینگ tips and tricks!